Sun Sun
Sun Sun

通知公告

 

关注

 

关注

关于《中国安全科学学报》 2021年度增补青年编委的通知

发布时间:2021年9月30日 来源:中国职业安全健康协会

关于《中国安全科学学报》
2021年度增补青年编委的通知
 
经《中国安全科学学报》编辑部推荐,中国职业安全健康协会审定,2021年度《中国安全科学学报》增补青年编委26名,名单如下:
                                                    (以拼音字母为序)
                               崔芳鹏 方伟 符泰然 高明涛 谷洪彪 贺桂成 胡建辉
                               金佩剑 况凯骞 李刚 李健 刘辉 刘杰 刘金海
                               孟会行 庞磊 彭国文 田森 王东 文韬 夏旭
                               杨志全 游波 张志军 郑彬彬 周爱桃 
 
 
中国职业安全健康协会   
2021年9月23日